NexGen Judo
Judo voor iedereen!

Algemene Voorwaarden NexGen Judo

1. Inschrijving en Betaling:
1.1. Inschrijving bij NexGen Judo impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden.
1.2. Betaling dient voorafgaand aan de lessen te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
1.3. Bij niet-tijdige betaling kan de toegang tot lessen worden ontzegd.


2. Lessen en Lidmaatschap:
2.1. Lessen worden gegeven volgens het vastgestelde rooster, dat kan worden gewijzigd met voorafgaande kennisgeving.
2.2. Lidmaatschap bij NexGen Judo is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3. Het lidmaatschap kan op elk moment worden beëindigd, met een opzegtermijn van één maand.


3. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid:
3.1. NexGen Judo is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, tenzij deze direct voortvloeien uit nalatigheid van de judoschool.
3.2. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en veiligheid tijdens de lessen en dienen eventuele medische aandoeningen vooraf te melden.
3.3. Ouders/voogden zijn verantwoordelijk voor minderjarige deelnemers buiten de lestijden.


4. Gedrag en Discipline:
4.1. Respect voor de instructeurs, medestudenten en faciliteiten van NexGen Judo is vereist.
4.2. Ongepast gedrag, zoals pesten of agressie, wordt niet getolereerd en kan leiden tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap.


5. Intellectueel Eigendom:
5.1. Materialen verstrekt door NexGen Judo, inclusief maar niet beperkt tot lesplannen en trainingshulpmiddelen, blijven eigendom van NexGen Judo.
5.2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van NexGen Judo materiaal te kopiëren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.


6. Privacy:
6.1. NexGen Judo respecteert de privacy van haar leden en zal persoonlijke informatie alleen gebruiken voor administratieve doeleinden en communicatie over judogerelateerde zaken.
6.2. Persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden zonder toestemming van de betrokken partij.


7. Wijzigingen en Communicatie:
7.1. NexGen Judo behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden via gepaste kanalen gecommuniceerd aan leden.
7.2. Communicatie met leden kan plaatsvinden via e-mail, website, sociale media of andere passende middelen.
Door in te schrijven bij NexGen Judo stemt u in met deze algemene voorwaarden. Neem bij vragen of opmerkingen contact met ons op.